Úvod / Život Gisi F.

Dokumenty

„Milý Jenö:

(...) Viete, že v týchto dňoch tu bol pán Bunzel od vás... povedal, že aj on sa ohľadom mojej návštevy u vás (v Maďarsku), vyjadril v tom zmysle, že u nás už žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí, a že účelom mojej návštevy u vás bolo zohnať peniaze, lebo naše ústredie to pre svoju veľkú neobľúbenosť už nedokáže. (...) Schôdze, ktorá sa konala v mojej kancelárii, sa zúčastnilo asi desať pánov, a na záver povedal pán Bunzel toto: „Bola to chyba, že ste ako delegátku poslali ženu, ktorá nemôže odpovedajúcim spôsobom pôsobiť najmä na ortodoxnú skupinu, a uzavrel to tým, že bolo veľmi nesprávne poslať k levom ženu.“

Vy viete, že mám dôveru všetkých skupín, od krajnej ortodoxie až po najextrémnejších asimilantov. Na druhej strane viete, že v rámci daných možností a v krátkom čase bolo dosiahnuté maximum. (...) Prosím Vás teda, aby ste ma v tejto veci stručne a jasne informovali (...) Ak by som tú cestu musela podniknúť, v žiadnom prípade by som to nechcela urobiť sama (...) lebo rozhodne nie som ochotná sama niesť zodpovednosť a vystavovať sa tak intrigám a deštruktívnej kritike.”

Z listu Joelovi Brandovi 12.2.1943

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.