Úvod / Život Gisi F.

Maďarsko – Miklos a ďalší

„Moja vôľa naráža na neoblomnosť našich tamojších chawerim...“

Záchranné práce Gisi Fleischmannovej a Pracovnej skupiny podporovali predovšetkým medzinárodné židovské organizácie JDC (Joint Distribution Committee), Gisi komunikovala predovšetkým s jej zástupcom vo Švajčiarsku Sallym Mayerom (Onkel Sally), a HECHALUZ v Ženeve s Nathanom Schwalbom. V Maďarsku pôsobiaci židovskí aktivisti, predovšetkým Joseph Blum, Joel Brand a Resző (Rudolf) Kasztner, boli pre Gisi Fleischmannovú a jej Pracovnú skupinu veľmi dôležití partneri pri záchranných akciách. Približne do apríla 1944 bolo Maďarsko relatívne bezpečnou krajinou. Pracovná skupina to využívala na ilegálne presuny prenasledovaných Židov, ktorí potom ostávali v Maďarsku alebo putovali ďalej. Cez Maďarsko prúdila na Slovensko aj medzinárodná finančná pomoc pre tieto akcie. Gisi Fleischmannová tam počas vojny mohla na základe povolenia z titulu svojej funkcie v Ústredni Židov aj vycestovať. Vo svojich listoch však často vyjadruje sklamanie nad nepochopením maďarských Židov, ktorí mohli za slovenskou hranicou žiť relatívne pokojným životom. Spolupráca pokračovala aj po spustení deportácií v Maďarsku a Gisi Fleischmannová tu bola opäť aktívna.Európsky plán Pracovnej skupiny stroskotal, no neskôr slúžil ako základ pre rokovania medzi Eichmannom a „Pomocným a záchranným výborom“ na čele s Rudolfom Kasztnerom v Budapešti v lete roku 1944 a takzvanou “ponukou” jedného milióna Židov na 10 000 nákladných vozidiel , zúfalého plánu “Blood for Goods”, v ktorom tiež bola zapojená Gisi Fleischmannová. Môžeme to dokumentovať listami z posledného obdobia jej života.

Dokumenty

„Rokovala som so všetkými vedúcimi faktormi maďarského židovského života a musím predovšetkým celkom objektívne konštatovať, že tamojší chawerim nepoznajú židovskú solidaritu, sociálny rozmer ani radosť z dávania. (...) Pritom by možnosti boli veľké, lebo naši tamojší priatelia sú chvalabohu celkom nezávislí, úplne voľne disponujú so svojím...

Čítať ďalej

„Milý Jenö:

(...) Viete, že v týchto dňoch tu bol pán Bunzel od vás... povedal, že aj on sa ohľadom mojej návštevy u vás (v Maďarsku), vyjadril v tom zmysle, že u nás už žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí, a že účelom mojej návštevy u vás bolo zohnať peniaze, lebo naše ústredie to pre svoju veľkú neobľúbenosť už nedokáže. (...) Schôdze, ktorá sa...

Čítať ďalej

„Milý Rezső,

medzičasom sme sa postarali o jednu tunajšiu firmu, ktorá pristúpila na prevzatie tovarov a jeho prepravu Aschkinovi (Nemcom). Táto firma je bezpodmienečne potrebná, lebo inak by sa nenašiel odberateľ, keďže vaši priatelia nemôžu vystúpiť v úlohe kontrahentov. Firma sa volá S l o v k u p, za realizáciu požaduje 5%. Táto provízia sa...

Čítať ďalej

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.