Úvod / Život Gisi F.

Slabučká nádej na záchranu

Deportácie

Gisi Fleischmannovú zamestnali ako skúsenú úradníčku po zrušení všetkých ostatných židovských organizácií v novozriadenej Ústredni Židov. Podobné organizácie zakladali Nemci v okupovaných krajinách, aby získali dohľad nad židovskou komunitou. A boli to práve tieto organizácie (Ústredne Židov), ktoré museli organizovať deportácie. Na druhej strane legálne (aj nelegálne) umožňovali vytvárať pre Židov pracovné tábory na Slovensku, pomáhať deportovaným, obstarávať poštu a balíčky s millodarmi a starať sa o zvyšok komunity, ktorá sa ocitla v existenčnej núdzi. Na Slovensku si vláda pre účely deportácie vytvorila vlastné zoznamy.Deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska, ktoré Slovenský snem uzákonil so spätnou platnosťou, boli ďalším krokom po zabavení židovského majetku, arizáciách, dehumanizácii Židov tzv. Židovským kódexom. Nemci “prevzali” slovenských Židov a Slovenská republika im za tzv. preškolenie ešte zaplatila 500 ríšskych mariek. Za to jej predstavitelia dostali ubezpečenie, že sa Židia už nevrátia. Čoskoro sa však niektorým jedincom podarilo tajne sa vrátiť na Slovensko a bola to práve Gisi Fleischmannová, ktorá zahraničným organizáciám ďalej odovzdávala správy o strašlivom osude deportovaných v Poľsku a pomáhala utečencom dostať sa do vtedy bezpečnejšej krajiny - Maďarska.

Dokumenty

“Veľavážený pán doktor!

Konečne mám možnosť napísať Vám. Môžete si predstaviť, ako ťažké pre mňa bolo, keď som v tejto pre nás tak tvrdej dobe nemohla využiť Vašu ochotu pomôcť; o to viac, že každý deň si vyžadoval zvýšenú pomoc. Z dôvodov, ktoré Vám snáď raz budem môcť oznámiť osobne, nemohla som s Vami a ostatnými priateľmi spolupracovať a ani...

Čítať ďalej

„…Prosím, nehnevajte sa kvôli mojim vyčítavým slovám; istotne pochopíte, že vyžaduje nadľudské sily na jednej strane vidieť hrozný strach toľkých tisícov ľudí a na druhej strane dostávať tie katastrofálne správy z Poľska. Uprostred toho je slabučká nádej na záchranu a záleží na nás, aby sme uchránili ľudí od tejto hroznej pohromy. Som si istá, že...

Čítať ďalej

„NECH ŽIDIA IDÚ, ALE RIADNE PRIPRAVENÝM SPÔSOBOM

MINISTER (Alexander Mach) Dávnejšie, keď som bol v Hlavnom stane Führerovom, a o tejto veci som mal možnosť hovoriť tiež v širšom predsedníctve Strany – bola reč o židovskej otázke u nás. Boli informovaní o tom, že my nie sme schopní riešiť tak túto otázku, aby sme Židov vedeli donútiť sústrediť....

Čítať ďalej

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.