Úvod / Nový život Gisi F.

Knihy o Gisi Fleischmannovej

Osobnosť Gisi Fleischmannovej inšpirovala mnohých odborníkov a odborníčky. Na Slovensku ju pre verejnosť objavila historička Katarína Hradská, ktorá začiatkom tisícročia vydala jej pracovné listy a neskôr monografiu Gisi Fleischmann - Návrat nežiadúci. V zahraničí svojej hrdinke Gisi venovala kus života americká historička Joan Campion, ktorá napísala monografiu s názvom inšpirovaným prvdepodobne posledným listom Gisi Fleischmannovej In the Lion´s Mouth (V jame levovej). Špeciálne postavenie v monografiách o Gisi Fleischmann má práca jej spolupracovníka Oskara Neumanna.

KNIHY O GISI FLEISCHMANNOVEJ

 

HRADSKÁ, Katarína. Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci. Bratislava : PT Marenčín, 2012

HRADSKÁ, Katarína (ed.): Holokaust na Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944).
Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a európskych židov. Dokumenty.
Bratislava, Nadácia Milana Šimečku - Židovská náboženská obec Bratislava, 2003.

CAMPION, Joan. In the Lion´s mouth. Gisi Fleischmann & The Jewish fight for survival.
Lanham : University press of America, 1987

NEUMANN, Jirmejahu Oskar. Gisi Fleischmann. Die Geschichte einer Kämpferin. WIZO
(Women’s International Zionist Organization) Tel Aviv 1970

 

KNIHY S INFORMÁCIAMI O GISI FLEISCHMANNOVEJ (VÝBER)

 

BAUER, Yehuda. Rethinking the Holocaust. New Heavem and London : Yale University Press, 2001

FATRANOVÁ, Gila. Boj o prežitie. Bratislava : Múzeum židovskej kultúry. 2007

GRÜNHUT, Aron. Katastrofa slovenských Židov. Bratislava : PT Marenčín, 2015

HRADSKÁ, Katarína. Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940-1944). Dokumenty. Bratislava 2006

HRADSKÁ, Katarína. Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku.
Bratislava : Academic Electronic Press, 1999

KAMENEC, Ivan. Židovská otázka a spôsoby jej riešenia v čase autonómie Slovenska. In. Nové Obzory 10, 1968

KAMENEC, Ivan. Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia „židovskej otázky“ na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In. Forum Historiae 5, 2, 2011

KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991

LIPSCHER Ladislav: Die Juden im Slowakischen Staat 1939-1945 (Židia v slovenskom štáte). Oldenbourg, München 1979

NEUMANN, Oskar. Im Schatten des Todes : ein Tatsachenbericht vom Schicksalskampf des slowakischen Judentums. Tel-Aviv : Ed. Olamenu, 1956

NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed). Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942. Dokumenty. Bratislava, 2005

ROTHKIRCHEN, L.The Situation of Jews in Slovakia between 1939 and 1945. In. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7, 1998

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.