Úvod / Život Gisi F.

Funkcionárka a organizátorka vysťahovalectva

„Zhromažďujeme roztrúsené atómy v živú silu.“

Gisi Fleischmannová bola predsedníčkou slovenskej pobočky WIZO – Women International Zionist Organization, Medzinárodnej ženskej sionistickej organizácie. Predsedníctvo prevzala po Júlii Knopfelmacherovej a zo ženského spolku, ktorý sa zaoberal najmä dobročinnosťou a domácimi prácami, vytvorila v úzkej spolupráci s českými a ostatnými zahraničnými partnerkami modernú organizáciu s dôrazom na politickú, sociálnu a kultúrnu prácu. Osvedčila sa ako vynikajúca organizátorka, získala množstvo zahraničných kontaktov a preto sa neskôr stala vedúcou osobnosťou ilegálneho odboja.

Dokumenty

„Tajomstvo úspešného vývoja veľkého hnutia je v jeho organizácii. Každé hnutie svetové, nech je jeho program hocijaký, musí sa opierať o bezvadne a pečlivo pracujúcu organizáciu, aby si zaistilo úspech. /…/ V osobitnom prípade WIZO, ktorá je hnutím svetovým a duševným rámcom vyše 100 000 židovských žien, ide predovšetkým o organizáciu, ktorej...

Čítať ďalej

˶Cestovala som ako vedúca WIZO, delegátka Hicemu a dôverníčka Lord Mayor Fondu. Vyhľadala som ústredne týchto inštitúcií v Londýne a v Paríži a ich popredné osobnosti. Exekutiva WIZO mala schôdzu, na ktorej boli prejednané problémy Židov na samostatnom Slovensku, keďže zmenou politických pomerov bolo treba reorganizovať našu prácu na novej...

Čítať ďalej

„Milý pán Fleischmann,

…to, že odpovedám na Váš milý list, ktorý ma naozaj úprimne potešil, iba teraz, zapríčinilo to, že som bola niekoľko týždňov na cestách. Bola som v záležitostiach vysťahovalectva v Paríži a v Londýne a môžem sa pochváliť nejakými úspechmi. Jednou z mojich najdôležitejších úloh bolo upriamiť pozornosť na naše zores, lebo tam...

Čítať ďalej

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.