Home / New life of Gisi F.

Books about Gisi Fleischmann

Gisi Fleischmann's personality inspired many specialists. In Slovakia, the historian Katarína Hradská, who at the beginning of the millennium published her letters, and later the monograph Gisi Fleischmann - Return Undesirable, appeared to her for the Slovak public. Abroad gave a piece of life to Gisi the American historian Joan Campion, who wrote a monograph called "The Lion's Mouth". Gisi Fleischmann and the Jewish Foght for Survival. The title was probably inspired by the last letter of Gisi Fleischmann. A special position in the monographs about Gisi Fleischmann has the work of her collaborator Oskar Neumann.

BOOKS ABOUT GISI FLEISCHMANN

 

HRADSKÁ, Katarína. Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci. Bratislava : PT Marenčín, 2012

HRADSKÁ, Katarína (ed.): Holokaust na Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944).
Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a európskych židov. Dokumenty.
Bratislava, Nadácia Milana Šimečku - Židovská náboženská obec Bratislava, 2003.

CAMPION, Joan. In the Lion´s mouth. Gisi Fleischmann & The Jewish fight for survival.
Lanham : University press of America, 1987

NEUMANN, Jirmejahu Oskar. Gisi Fleischmann. Die Geschichte einer Kämpferin. WIZO
(Women’s International Zionist Organization) Tel Aviv 1970

 

BOOKS WITH INFORMATION ABOUT GISI FLEISCHMANN (SELECTION)

 

BAUER, Yehuda. Rethinking the Holocaust. New Heavem and London : Yale University Press, 2001

FATRANOVÁ, Gila. Boj o prežitie. Bratislava : Múzeum židovskej kultúry. 2007

GRÜNHUT, Aron. Katastrofa slovenských Židov. Bratislava : PT Marenčín, 2015

HRADSKÁ, Katarína. Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940-1944). Dokumenty. Bratislava 2006

HRADSKÁ, Katarína. Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku.
Bratislava : Academic Electronic Press, 1999

KAMENEC, Ivan. Židovská otázka a spôsoby jej riešenia v čase autonómie Slovenska. In. Nové Obzory 10, 1968

KAMENEC, Ivan. Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia „židovskej otázky“ na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In. Forum Historiae 5, 2, 2011

KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991

LIPSCHER Ladislav: Die Juden im Slowakischen Staat 1939-1945 (Židia v slovenskom štáte). Oldenbourg, München 1979

NEUMANN, Oskar. Im Schatten des Todes : ein Tatsachenbericht vom Schicksalskampf des slowakischen Judentums. Tel-Aviv : Ed. Olamenu, 1956

NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed). Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942. Dokumenty. Bratislava, 2005

ROTHKIRCHEN, L.The Situation of Jews in Slovakia between 1939 and 1945. In. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7, 1998

Súhlasím s tým, že táto stránka používa cookies.